Skip to main content
x

Description
Từ chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động thế giới
Đến chiến dịch Hồ Chí Minh huyền thoại
Đã thể hiện hào khí Việt Nam bất khuất, kiên cường…