Nhảy đến nội dung
x
Khai giảng học phần kỹ năng quân sự trường đại học Tôn Đức Thắng năm học 2018-2019.
Sáng ngày 04/09/2018 tại sân vận động trường, Đại tá Nguyễn Tiến Lộc Giám đốc Trung tâm GDQP-AN tuyên bố khai giảng học phần kỹ năng quân sự năm học 2018 – 2019.
Subscribe to quốc phòng an ninh