Nhảy đến nội dung
x
Khai mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng, an ninh năm học 2019 - 2020
Chiều 10/9/2019, Trung tâm Giáo dục quốc phòng, an ninh, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) long trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng, an ninh năm học 2019 - 2020
Khai giảng học phần kỹ năng quân sự trường đại học Tôn Đức Thắng năm học 2018-2019.
Sáng ngày 04/09/2018 tại sân vận động trường, Đại tá Nguyễn Tiến Lộc Giám đốc Trung tâm GDQP-AN tuyên bố khai giảng học phần kỹ năng quân sự năm học 2018 – 2019.
Subscribe to khai giảng