Nhảy đến nội dung
x

Bài 2: “Vỏ quýt dày” có “móng tay nhọn” (tiếp theo và hết)

Chuyện “vạch nhiễu tìm thù” trong Chiến dịch “Hà Nội- Điện Biên Phủ” trên không

QĐND Online – Bước vào chiến dịch tập kích đường không chiến lược Lai-nơ-bếch-cơ 2, các thủ đoạn gây nhiễu và khả năng gây nhiễu của địch tiếp tục đặt ra những thách thức mới đối với chúng ta. Tuy nhiên, phát huy cao độ tinh thần mưu trí và khả năng sáng tạo, B-52 cuối cùng cũng bị “phơi bày”, để tên lửa, máy bay, cao xạ “vít cổ”...

 

Ra đa tạo thế trận liên hoàn, vững chắc, có chiều sâu

 

Ngay ngày đầu của chiến dịch, không quân Mỹ đã sử dụng máy bay chiến thuật làm giả B-52, khiến ta không phân biệt được đâu là B-52 thật, đâu là giả, nên tên lửa, không quân của ta đã đánh phần lớn vào các tốp B-52 giả. Vì vậy, vấn đề phân biệt B-52 thật với giả đã trở thành vấn đề nóng hổi. Bộ đội Ra đa với danh hiệu “mắt thần” đã bị địch lừa một cú cay đắng. Để “rửa hận”, bộ đội Ra đa đã mở hội nghị “đầu bờ”, bàn cách xây dựng “quy trình bắt B-52 trong nhiễu”. Khẩu hiệu “vạch nhiễu tìm thù” lại vang lên trên khắp các trận địa ra đa cả ở cả tuyến trước và tuyến sau, ở cả vòng trong và vòng ngoài, các đơn vị ra đa từ đồng bằng đến vùng núi cao, từ ra đa cảnh giới đến ra đa dẫn đường, ra đa điều khiển, ra đa ngắm bắn của cao xạ, không quân.