Nhảy đến nội dung
x

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra với hệ thống nhà trường Quân đội

Dự hội thảo có các đồng chí: Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Văn Khánh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật. Thủ trưởng các tổng cục, quân chủng, binh chủng, các học viện, nhà trường trong Quân đội. Trung tướng, PGS, TS Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các tham luận đều khẳng định, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang có những tác động mạnh mẽ đến Việt Nam và các học viện, nhà trường Quân đội không thể đứng ngoài cuộc cách mạng này.  

Nhiều tham luận của các đại biểu đến từ các học viện, nhà trường Quân đội như: Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quốc phòng... đã chia sẻ kinh nghiệm cũng như định hướng của đơn vị về việc nắm bắt cơ hội của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như biến những thách thức của cuộc cách mạng này thành yếu tố thuận lợi phát triển giáo dục, đào tạo trong Quân đội. 

Nguồn giáo dục quốc phòng an ninh online, ngày 4/12/2017, link bài viết;

http://www.quocphonganninh.edu.vn/tin-tuc-su-kien/catid/403/item/4473/cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-va-nhung-van-de-d