Nhảy đến nội dung
x

Chương trình GDQPAN dành cho lớp chất lượng cao tại cơ sở Bảo Lộc - Lâm Đồng

- Được rèn luyện khả năng tự vệ, xử lý tình huống phức tạp trong chiến đấu, trong đời sống.

 

- Xây dựng môi trường học lành mạnh, có điều kiện giao lưu trao đổi thông qua các hoạt động, tách biệt sự lệ thuộc công nghệ; điện thoại, máy tính...