Nhảy đến nội dung
x

Chuyển giao Tổ công tác liên ngành về gìn giữ hòa bình LHQ sang Bộ Quốc phòng và ra mắt Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

QĐND Online – Sáng 5-1, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đồng chủ trì buổi Lễ chuyển giao Tổ công tác liên ngành về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) từ Bộ Ngoại giao sang Bộ Quốc phòng và ra mắt Cục GGHB Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các văn phòng: Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các Bộ: Ngoại giao, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; thành viên Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trung tâm GGHB Việt Nam.

Nguồn báo quân đội nhân dân, ngày 5/01/2018, link bài viết; http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/chuyen-giao-to-cong-tac-lien-nganh-ve-gin-giu-hoa-binh-lhq-sang-bo-quoc-phong-va-ra-mat-cuc-gin-giu-hoa-binh-viet-nam-528217