Nhảy đến nội dung
x

Đưa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Cam-pu-chia đi vào chiều sâu

QĐND Online - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 16-1, tại Vientiane, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc hội kiến với Đại tướng Tea Banh, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Cam-pu-chia nhân dịp Bộ trưởng Tea Banh đang ở thăm chính thức Lào.

Tại buổi hội kiến, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, hai nước đang bước vào giai đoạn hết sức quan trọng, cuộc gặp tạo động lực mới, đưa quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước ngày càng đi vào chiều sâu. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam khẳng định, Việt Nam luôn thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác với Cam-pu-chia trong đó có lĩnh vực quốc phòng theo tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Nguồn báo quân đội nhân dân, ngày 17/01/2018, link bài viết; http://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/dua-quan-he-hop-tac-quoc-phong-viet-nam-cam-pu-chia-di-vao-chieu-sau-529276