Nhảy đến nội dung
x

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI

QĐND - Sáng 11-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu.

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự

 Cùng dự có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Trung ương Đoàn qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương...

Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Nguyễn Minh Triết; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ: Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng gửi hoa chúc mừng đại hội.

Nguồn báo quân đội, ngày 12/12/2017, link bài viết: 

http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/khai-mac-trong-the-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-doan-tncs-ho-chi-minh-lan-thu-xi-526104