Nhảy đến nội dung
x

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng hệ thống luận cứ vững chắc cho chiến lược phát triển quốc gia

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 23-12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành Kỳ họp thứ 4. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Sau đây là toàn văn bài phát biểu:

“Thưa các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Kỳ họp thứ tư Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021, một kỳ họp bàn chuyên sâu về chủ đề "Công tác lý luận: Thực trạng, vấn đề và giải pháp" và Tổng kết công tác năm 2017, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng. Tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí thành viên Hội đồng, các đồng chí đại biểu đã đến dự Kỳ họp quan trọng này.

Chúng ta vừa được nghe các báo cáo của Hội đồng và một số tham luận có nhiều nội dung phong phú, sâu sắc. Sau đây tôi xin lưu ý, nhấn mạnh, gợi mở thêm một vài vấn đề để các đồng chí cùng thảo luận.

Nguồn báo quân đội nhân dân, ngày 23/12/2014, link bài viết; http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-xay-dung-he-thong-luan-cu-vung-chac-cho-chien-luoc-phat-trien-quoc-gia-527186