Nhảy đến nội dung
x

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam

QĐND Online-Sáng 10-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc phiên họp thứ 23 để chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ năm của Quốc hội sắp tới và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, thời gian qua, Chính phủ có đề nghị bổ sung vào chương trình Phiên họp thứ 23 của UBTVQH 4 dự án luật và khẳng định sẽ gửi tài liệu trước 8-4 để UBTVQH kịp xem xét, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ năm sắp tới. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, mặc dù đề nghị chưa đúng về thời gian, thời hạn gửi tài liệu, nhưng để ủng hộ Chính phủ trong việc xem xét bổ sung, sửa đổi một số bất cập của pháp luật nhằm bảo đảm sự đồng bộ của pháp luật, UBTVQH đã đồng ý bổ sung 4 dự án luật vào chương trình phiên họp thứ 23.

Nguồn báo Quân đội nhân dân, ngày 10/04/2018, link bài viết; http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-thao-luan-ve-du-an-luat-canh-sat-bien-viet-nam-535882