Nhảy đến nội dung
x

Đào tạo

Đào tạo

Chương trình chuẩn

  • Môn học giáo dục quốc phòng an ninh
    Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Qua đó tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, vun đắp truyền thống yêu nước, rèn luyện năng lực thực tế để sẵn sàng thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Chương trình chất lượng cao

  • Chương trình GDQPAN dành cho lớp chất lượng cao tại cơ sở Bảo Lộc - Lâm Đồng
    Trong chương trình GDQP-AN theo quy định mỗi sinh viên phải hoàn thành 3 HP; thời lượng 165 tiết, thì chương trình này được thiết kế công phu, thiết thực lên đến 70% thời lượng chương trình là học ngoài trời; huấn luyện dã ngoại, hành quân rèn luyện, đào công sự, xây dựng bếp Hoàng cầm, mắc tăng võng, kỹ năng tự vệ, xác định phương hướng, chinh phục thiên nhiên, vượt vật cản…

Chương trình liên kết

  • Chương trình Liên kết
    Chương trình liên kết với các trường được vụ GDQP-AN, Bộ GDĐT phân luồng thực hiện đúng chương trình quy định chung gồm 3 học phần thời lượng 165 tiết đối với các đối tượng là Cao đẳng và Đại học chính quy.