Nhảy đến nội dung
x

Liên hệ

 

 

Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh

Địa chỉ: 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Phòng: M003

Số điện thoại liên hệ: 0941.608.746

Website: https://dsec.tdtu.edu.vn

Email: dsec@tdtu.edu.vn