Nhảy đến nội dung
x

Giáo dục

Giáo dục

Học kỳ Quân đội - Chương trình tiêu chuẩn
Học kỳ Quân đội nhằm tặng cho các em một kỳ trải nghiệm bổ ích, lý thú, đưa các em vào môi trường Quân đội để được giao lưu học hỏi, rèn luyện ý chí, nghị lực của người chiến sỹ Quân đội và được giáo dục một số giá trị sống; huấn luyện kỹ năng sống cơ bản, giúp các em tự tin, năng động, chủ động hòa nhập và phát triển trong xã hội hiện đại.

Videos