Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu

Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tôn Đức Thắng được thành lập theo Quyết định số 508/2017/QĐ-TĐT ngày 31/03/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường (tiền thân là Trung tâm Giáo dục Thể chất và Quốc phòng).

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm là giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho sinh viên theo chương trình quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo; nghiên cứu khoa học, cải tiến mô hình học cụ, trải nghiệm thực tiễn hoạt động quân sự, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; rèn luyện, xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong mẫu mực, góp phần hình thành phẩm chất, nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa; thực hiện mục tiêu giáo dục 3 nội dung đạo đức của sinh viên và văn minh trường học; đồng thời tham mưu cho Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường về công tác quốc phòng và an ninh.

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tôn Đức Thắng luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cung cấp kiến thức quốc phòng và an ninh, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước cho học sinh, sinh viên trên thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Cùng với các hoạt động giáo dục, Trung tâm còn đẩy mạnh các hoạt động rèn luyện kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy của Quân đội, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tìm hiểu và thăm quan truyền thống để tạo môi trường học tập phong phú, lành mạnh.

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh có đội ngũ giảng viên cơ hữu gồm 11 đồng chí và trên 30 giảng viên thỉnh giảng. Đa phần các giảng viên đã từng công tác trong Quân đội, nhiều giảng viên đã trải qua chiến đấu - là những nhân chứng lịch sử và là biểu tượng cao đẹp về lòng yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc.

Với phương châm “kỷ luật, năng động, bản lĩnh, phát triển toàn diện”, Trung tâm đã và đang cùng Nhà trường đào tạo nên những thế hệ sinh viên giỏi chuyên môn, thấm nhuần lý tưởng phụng sự, thân thiện, hòa đồng, môi trường văn hóa sinh viên riêng có ở đại học Tôn Đức Thắng.

Với sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ, giảng viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã góp phần giáo dục cho sinh viên hiểu biết sâu sắc hơn truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông, về quân đội, về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, chiến tranh nhân dân; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của kẻ thù. Đồng thời rèn luyện và trang bị cho vinh viên những kỹ năng quân sự cơ bản góp phần quan trọng vào đào tạo con người toàn diện đáp ứng yêu cầu sự nghiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Trung tâm Giáo dục QP&AN

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh có đội ngũ giảng viên cơ hữu gồm; 10 đồng chí và trên 30 giảng viên thỉnh giảng. 100% giảng viên đã công tác lâu năm trong môi trường Quân đội, có những người đã trải qua hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại, là những nhân chứng lịch sử, là biểu tượng cao đẹp, là hình ảnh của những bài học không lời về lòng yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc.

Qua kiểm tra hàng năm trung tâm đã được Vụ Giáo dục quốc phòng và An ninh - Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá là một trong những đơn vị xuất sắc trong đào tạo và giảng dạy Môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Kể từ ngày thành lập, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường, trung tâm đã rất thành công trong việc kết hợp giảng dạy nội dung giáo dục quốc phòng an ninh với việc giáo dục “Ba nội dung đạo đức” của nhà trường cho người học:

  1. Sinh viên, học sinh, cần nhận thức, hiểu rằng học tập tốt là nhiệm vụ là lương tâm của người học; phải liên tục phấn đấu, nổ lực trong mọi hoàn cảnh; thực hiện đúng hiệu quả cao những yêu cầu của thầy cô về chuyên môn; hoàn thành kế hoạch học tập theo quy định; luôn tích cực chủ động, tự học, tự rèn luyện để đạt kết quả học tập đa số điểm từ mức khá trở lên.
  2. Sinh viên, học sinh phải tập thói quen sống kỷ luật, nề nếp; tại trường: tuân thủ kỷ cương, chấp hành mọi qui định, qui chế của nhà trường một cách tự giác và chủ động; ngoài trường: là người tôn trọng pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật.
  3. Sinh viên, học sinh cần có tinh thần vì tập thể, đặt quyền lợi của số đông của lớp, của trường trên lợi ích cá nhân mình; Sinh viên, học sinh phải biết giữ uy tín cho lớp, cho trường; phải rèn luyện thói quen coi trọng tập thể lớp, trường và sau này là cơ quan làm việc.

Nghiêm cấm mọi hành vi gây phương hại đến uy tín của tập thể lớp, trường xuất phát từ động cơ hoặc lợi ích cá nhân. Sự kết hợp chặt chẽ này đã góp phần quan trọng trong xây dựng văn hóa người sinh viên, tạo ra hình ảnh người sinh viên thân thiện, hòa đồng, môi trường văn hóa sinh viên riêng có ở Đại học Tôn Đức Thắng. 

Lãnh đạo trung tâm

Lãnh đạo trung tâm

Các Tổ chuyên trách

Các Tổ chuyên trách

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM