Nhảy đến nội dung
x
Tổng kết học phần quân sự - Hội thao quốc phòng an ninh năm học 2018-2019
Sáng 22/09/2018 tại Sân vận động Trường đại học Tôn Đức Thắng đã diễn ra Lễ tổng kết và Hội thao môn học GDQP - AN học kỳ I năm học 2018 - 2019 với sự tham gia đông đủ của các giảng viên Trung tâm GDQP - AN
Subscribe to #Đại học