Nhảy đến nội dung
x

Toàn quân nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

QĐND Online – Sáng 6-3 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 2 năm 2018. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Bế Xuân Trường và Thượng tướng Lê Chiêm. Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng tham dự hội nghị.

Trong tháng 2 vừa qua, Quân ủy Trung ương, BQP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Nổi bật là, chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) tổ chức đón Tết Mậu Tuất bảo đảm an toàn, vui tươi, tiết kiệm, SSCĐ cao. Ngay sau Tết, các cơ quan đơn vị tích cực triển khai nhiệm vụ, trong đó, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, làm tốt công tác ra quân huấn luyện năm 2018 và chuẩn bị đón nhận chiến sĩ mới; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền về hoạt động quân sự quốc phòng; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh toàn diện; triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng; thực hiện tốt công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính, kinh tế, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định bước vào năm huấn luyện mới với khí thế thi đua sôi nổi.

Báo quân đội ngày 7/03/2018, link bài viết; http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/toan-quan-nang-cao-chat-luong-xay-dung-chinh-quy-ren-luyen-ky-luat-532970