Nhảy đến nội dung
x

Xây dựng Quân đội nhân dân vững vàng bản lĩnh chính trị, có trình độ và khả năng chiến đấu cao

 

QĐND - Ngày 22-12-1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay ra đời.

Trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu, từ 34 chiến sĩ trong "đội quân đàn anh" ấy, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, sự chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội quân ấy đã không ngừng lớn mạnh, trở thành đội quân vô địch, bách chiến, bách thắng của dân tộc Việt Nam. Từ trận thắng đầu tiên ở Phai Khắt-Nà Ngần, quân đội ta đã cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, chấm dứt ách đô hộ trăm năm của thực dân Pháp vào năm 1954. Ngay sau đó, quân đội ta lại cùng toàn dân tộc bước vào cuộc kháng chiến khốc liệt với biết bao hy sinh, gian khổ và lập nên chiến thắng vang dội vào mùa xuân năm 1975, quét sạch bóng quân xâm lược khỏi bờ cõi, thống nhất đất nước, kết thúc vẻ vang cuộc trường chinh 30 năm, đưa dân tộc ta bước sang một giai đoạn mới-giai đoạn cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cũng trong hành trình ấy, quân đội ta đã cùng toàn Đảng, toàn dân anh dũng chiến đấu, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Ngày nay, quân đội ta đang trong tiến trình xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó ưu tiên một số đơn vị, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Thực hiện mục tiêu ấy, những năm qua toàn quân đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, xây dựng Đảng bộ Quân đội thành một khối thống nhất về ý chí và hành động, tăng cường rèn luyện, nâng cao cảnh giác cách mạng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, luôn là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Toàn quân đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm luôn có tính cơ động cao, làm chủ các trang bị, vũ khí hiện đại đáp ứng tốt yêu cầu tác chiến. Công tác xây dựng khu vực phòng thủ, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cũng được các bộ, ngành và các địa phương quan tâm, đầu tư thỏa đáng. Những việc làm thiết thực từ cấp ủy, chính quyền các địa phương về xây dựng tiềm lực quân sự, quốc phòng đã giúp cho thế trận phòng thủ trên từng địa bàn không ngừng được hoàn chỉnh, qua đó từng bước hoàn thiện thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Nguồn báo quân đội nhân dân, ngày 22/12/2017, link bài viết; http://www.qdnd.vn/chinh-tri/xa-luan/xay-dung-quan-doi-nhan-dan-vung-vang-ban-linh-chinh-tri-co-trinh-do-va-kha-nang-chien-dau-cao-527024