Nhảy đến nội dung
x

Học kỳ Quân đội - Chương trình tiêu chuẩn

Học kỳ Quân đội nhằm tặng cho các em một kỳ trải nghiệm bổ ích, lý thú, đưa các em vào môi trường Quân đội để được giao lưu học hỏi, rèn luyện ý chí, nghị lực của người chiến sỹ Quân đội và được giáo dục một số giá trị sống; huấn luyện kỹ năng sống cơ bản, giúp các em tự tin, năng động, chủ động hòa nhập và phát triển trong xã hội hiện đại. Để giúp phụ huynh và sinh viên hiểu hơn về Học kỳ Quân đội, Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh trường đại học tôn đức thắng giới thiệu tổng quan về nội dung chương trình học tập và rèn luyện của các em sinh viên khi tham gia Học kỳ Quân đội.

1. Học kỳ Quân đội là gì?

Học kỳ Quân đội là mô hình giáo dục tổng hợp dành cho sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông qua chương trình rèn luyện trải nghiệm thực tế trong môi trường Quân đội. Học kỳ Quân đội đào tạo và huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội, ý thức trách nhiệm đối với xã hội và gia đình và góp phần định hướng nhân cách cho sinh viên sau khi kết thúc khoá học.

Thống nhất động tác

2. Nội dung của Học kỳ Quân đội

Nội dung huấn luyện của Học kỳ Quân đội xây dựng dựa trên đề cương chi tiết môn học đã được lãnh đạo Nhà trường phê duyệt (có bảng chi tiết kèm theo). Môi trường của học kỳ Quân đội được tạo ra có các yếu tố đặc trưng là tính kỷ luật, tính tập thể và tính tự giác, tự lập. Tập trung vào 3 nội dung huấn luyện chính: nội dung quân sự, nội dung kỹ năng và nội dung bổ trợ.

- Nội dung quân sự (60%): Bao gồm các nội dung huấn luyện với mục tiêu giúp các học viên trở thành những người lính thực thụ, với bản lĩnh ý chí kiên định, kỷ luật thép và tinh thần đồng chí đồng đội cao cả, thiêng liêng. 

- Nội dung kỹ năng sống (30%): Đây là nội dung nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cần thiết trong cuộc sống, rèn luyện ý chí và định hướng nhân cách, lối sống cho các chiến sỹ, nhằm giúp các chiến sỹ tạo lập bản thân tốt nhất trong các môi trường, hoàn cảnh khác biệt.

- Nội dung bổ trợ (10%): Các hoạt động về văn thể mỹ, thể thao, tăng gia sản xuất, vui chơi giải trí lành mạnh. Nhằm hình thành các thói quen tốt, đồng thời để gắn kết tình cảm và xoa dịu nổi nhớ nhà của các em.