Nhảy đến nội dung
x

Ban chỉ huy quân sự Trường Đại học Tôn Đức Thắng tham dự Hội nghị Giao ban ngành Dân quân tự vệ năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 05/01/2024, Ban chỉ huy quân sự Trường Đại học Tôn Đức Thắng tham dự Hội nghị Giao ban ngành Dân quân tự vệ năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

'
Hội nghị Giao ban ngành Dân quân tự vệ năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết tình tình thực hiện nhiệm nhiệm vụ công tác dân quân tự vệ trong năm 2023, trong đó nổi bật là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh theo kế hoạch đề ra, tổ chức quán triệt và ban hành đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác QPĐP, DQTV, GDQP&AN năm 2023; chỉ đạo Ban CHQS cấp quận, cấp phường, Ban CHQS cơ quan, tổ chức, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, kế hoạch mở rộng DQTV trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Đồng thời trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích nổi bật trong năm 2023. Ban chỉ huy quân sự Trường Đại học Tôn Đức Thắng được khen tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, đồng chí Ngô Quốc Thới – Phó chỉ huy trưởng BCH quân sự Nhà trường được khen tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”. Hội nghị cũng đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024 đến các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố.

'
Trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Trai – Phó Tư lệnh, BTL TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng lực lượng DQTV, quan tâm chăm lo, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giáo dục QP&AN, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

'

'
Giấy khen được trao cho tập thể và cá nhân của BCHQS Trường ĐH Tôn Đức Thắng

 

Tuấn Cảnh

Trung tâm GDQP&AN - TDTU