Nhảy đến nội dung
x

Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

Thắng lợi của nghệ thuật hợp đồng tác chiến

Một trận quyết chiến chiến lược được diễn ra trên bầu trời Hà Nội, Hải Phòng và một số vùng phụ cận, giữa một dân tộc đất không rộng, người không đông, nhưng có ý chí kiên cường và quyết không khuất phục đế quốc Mỹ xâm lược...