Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu chung

Trung tâm GDQP&AN trường ĐH Tôn Đức Thắng, tiền thân là Trung tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng Trường đại học Tôn Đức Thắng được thành lập Theo Quyết định số 508/TĐT-QĐ Ngày 01/06/2009 của Hiệu trưởng Nhà trường.

Ngày 31/03/2017, Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng ra Quyết định số 508/2017/TĐT-QĐ  về việc tách và thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trực thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Ngày 18/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1841/QĐ-TTg về việc quy hoạch Trung tâm vào hệ thống Trung tâm GDQP&AN quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 23/06/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra Quyết định số 2699/QĐ-TLĐ thành lập Trung tâm GDQP&AN thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng. 

Ngày 24/08/2021, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 2861/QĐ-BQP về Điều chỉnh, bổ sung danh sách liên kết GDQP&AN. Theo Quyết định này, Trung tâm đảm nhiệm giảng dạy cho 22 trường liên kết thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai với lượng sinh viên dự kiến trong năm từ 26 đến 30.000 Sinh viên.

Trung tâm luôn chú trọng công tác nhân sự và coi đây như là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo môn học GDQPAN. Những ngày đầu thành lập, Trung tâm chỉ có 5 giảng viên, trải qua gần 15 năm hình thành và  phát triển, hiện nay Trung tâm đang có 23 giảng viên, viên chức cơ hữu và hơn 60 giảng viên thỉnh giảng. Quy trình tuyển dụng luôn tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của Nhà trường, từ đó đảm bảo được chất lượng về chuyên môn, nghiệp vụ của các giảng viên.

Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giảng dạy cũng luôn được chú trọng đầu tư. Nhà trường đã bố trí một tòa giảng đường 6 tầng để phục vụ công tác giảng dạy lý thuyết với nhiều phòng học chuyên dụng, thiết bị giảng dạy hiện đại, phù hợp với các phương pháp giảng dạy mới trong giáo dục đại học. Tất cả các phòng học lý thuyết của Nhà trường nói chung và của Trung tâm nói riêng đều được trang bị máy điều hòa không khí, giúp đảm bảo sức khỏe và một tinh thần thoải mái cho sinh viên trong quá trình học tập.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã xây dựng và đưa vào huấn luyện thao trường chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu Bộ binh, sân tập điều lệnh đội ngũ… khang trang, đáp ứng đầy đủ yêu cầu cho các bài giảng thực hành.
Về vũ khí, mô hình học cụ: Trung tâm đã được trang bị gần 400 súng tiểu liên AK hoán cải, cùng nhiều mô hình học cụ như lựu đạn, các loại bia ngắm bắn, bệ tì, các mô hình vũ khí tự tạo, thiết bị tạo giả âm thanh…làm tăng tính trực quan và phong phú thêm nội dung bài học, đáp ứng nhu cầu học tập của số lượng lớn sinh viên cùng lúc.

Việc ăn ở, sinh hoạt của sinh viên cũng là một điều được chú trọng. Trung tâm đang quản lý một tòa ký túc xá cho sinh viên học GDQPAN với tổng số 144 phòng ở, đáp ứng mỗi đợt học khoảng hơn 1000 sinh viên ăn ở tập trung. Nhà ăn phục vụ sinh viên cũng được trang bị đầy đủ bàn ghế đảm bảo tính tập trung, thống nhất. Bên cạnh đó, vấn đề an toàn thực phẩm cũng luôn được đặt lên hàng đầu, bữa ăn hàng ngày của sinh viên đảm bảo đúng định lượng theo khẩu phần và đều được kiểm tra, lưu mẫu theo quy định.

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm là giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho sinh viên theo chương trình quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo; nghiên cứu khoa học, cải tiến mô hình học cụ, trải nghiệm thực tiễn hoạt động quân sự, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; rèn luyện, xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong mẫu mực, góp phần hình thành phẩm chất, nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa; thực hiện mục tiêu giáo dục 3 nội dung đạo đức của sinh viên và văn minh trường học; đồng thời tham mưu cho Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường về công tác quốc phòng và an ninh.

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tôn Đức Thắng luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cung cấp kiến thức quốc phòng và an ninh, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước cho học sinh, sinh viên trên thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Cùng với các hoạt động giáo dục, Trung tâm còn đẩy mạnh các hoạt động rèn luyện kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy của Quân đội, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tìm hiểu và thăm quan truyền thống để tạo môi trường học tập phong phú, lành mạnh.

Với phương châm “kỷ luật, năng động, bản lĩnh, phát triển toàn diện”, Trung tâm đã và đang cùng Nhà trường đào tạo nên những thế hệ sinh viên giỏi chuyên môn, thấm nhuần lý tưởng phụng sự, thân thiện, hòa đồng, môi trường văn hóa sinh viên riêng có ở đại học Tôn Đức Thắng.

Với sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ, giảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã góp phần giáo dục cho sinh viên hiểu biết sâu sắc hơn truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông, về quân đội, về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, chiến tranh nhân dân; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của kẻ thù. Đồng thời rèn luyện và trang bị cho vinh viên những kỹ năng quân sự cơ bản góp phần quan trọng vào đào tạo con người toàn diện đáp ứng yêu cầu sự nghiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.