Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu cơ cấu tổ chức

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh có đội ngũ giảng viên cơ hữu gồm: 23 đồng chí và trên 30 giảng viên thỉnh giảng. 100% giảng viên đã công tác lâu năm trong môi trường Quân đội, có những người đã trải qua hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại, là những nhân chứng lịch sử, là biểu tượng cao đẹp, là hình ảnh của những bài học không lời về lòng yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc.

Qua kiểm tra hàng năm trung tâm đã được Vụ Giáo dục quốc phòng và An ninh - Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá là một trong những đơn vị xuất sắc trong đào tạo và giảng dạy Môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Kể từ ngày thành lập, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường, trung tâm đã rất thành công trong việc kết hợp giảng dạy nội dung giáo dục quốc phòng an ninh với việc giáo dục “Ba nội dung đạo đức” của nhà trường cho người học:

  • Sinh viên, học sinh, cần nhận thức, hiểu rằng học tập tốt là nhiệm vụ là lương tâm của người học; phải liên tục phấn đấu, nổ lực trong mọi hoàn cảnh; thực hiện đúng hiệu quả cao những yêu cầu của thầy cô về chuyên môn; hoàn thành kế hoạch học tập theo quy định; luôn tích cực chủ động, tự học, tự rèn luyện để đạt kết quả học tập đa số điểm từ mức khá trở lên.
  • Sinh viên, học sinh phải tập thói quen sống kỷ luật, nề nếp; tại trường: tuân thủ kỷ cương, chấp hành mọi qui định, qui chế của nhà trường một cách tự giác và chủ động; ngoài trường: là người tôn trọng pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật.
  • Sinh viên, học sinh cần có tinh thần vì tập thể, đặt quyền lợi của số đông của lớp, của trường trên lợi ích cá nhân mình; Sinh viên, học sinh phải biết giữ uy tín cho lớp, cho trường; phải rèn luyện thói quen coi trọng tập thể lớp, trường và sau này là cơ quan làm việc.

Nghiêm cấm mọi hành vi gây phương hại đến uy tín của tập thể lớp, trường xuất phát từ động cơ hoặc lợi ích cá nhân. Sự kết hợp chặt chẽ này đã góp phần quan trọng trong xây dựng văn hóa người sinh viên, tạo ra hình ảnh người sinh viên thân thiện, hòa đồng, môi trường văn hóa sinh viên riêng có ở Đại học Tôn Đức Thắng.