Nhảy đến nội dung
x

Bồi dưỡng

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

Nghệ thuật quân sự "Chiến tranh Du kích"
Phục kích, bất ngờ, chớp nhoáng, rút lui nhanh
Kẻ thù không biết khi nào tấn công và tấn công theo phương thức nào
Không phân biệt được đâu là du kích đâu là dân thường...

Từ chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động thế giới
Đến chiến dịch Hồ Chí Minh huyền thoại
Đã thể hiện hào khí Việt Nam bất khuất, kiên cường…

Không gì quan trọng hơn việc bảo đảm hiệu quả trong mọi hành động
Không gì đáng quý hơn sự công bằng trong mọi ứng xử
Không gì đạo đức hơn tinh thần phụng sự đất nước

"Nước Vệt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một;
Sông có thể cạn, núi có thể mòn,
Song chân lý ấy không bao giờ thay đổi"

                          

Nữ Anh hùng du kích đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Nữ tướng đầu tiên của Quân Đội Nhân Dân việt nam
"Cả thế giới chỉ có nước ta có vị tướng quân gái như vậy.
Thật là vẻ vang cho Miền Nam và cho cả dân tộc ta"
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phim tài liệu: Cuộc đối đầu giữa 10 lính Việt Nam và 200 lính Mỹ.